กองช่างสุขา เทศบาลเมืองหนองปรือ ใช้งบประมาณเทศบาล เปิดทางเบี่ยงใต้สะพานหมู่บ้านทรอปิคอล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวร หลังชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวขวัญผวาทุกครั้งเมื่อฝนตก หวั่นน้ำท่วมหมู่บ้าน

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายเบิกชัย นิลปานันท์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมองหนงปรือ ชี้แจงถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านทรอปิคอล ซึ่งพบว่ามีมานานหลายปี ว่าที่ผ่านมาพบว่าน้ำจากทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะมาจากซอยมาบยายเลีย หรือจากถนนพรประภานิมิต ต่างไหลผ่านท่อของหมู่บ้านทรอปิคอล ยามเมื่อฝนตกไม่มาก ก็สามารถรับมือได้ทัน แต่หากว่าฝนตกลงมาในปริมาณที่มากนั้น ก็พบว่าน้ำจะไหลทะลักเข้าหมู่บ้านทรอปิคอล ส่งผลให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน
            ดังนั้นทางกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้หาแนวทางในการแก้ไข โดยได้ข้อสรุปที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเปิดทางเบี่ยงใต้สะพาน ให้เชื่อมไปยังท่อขนาด 150 เมตร ที่ทางเทศบาลเคยได้ดำเนินการเอาไว้เพื่อรองรับน้ำที่ไหลจากมาบยายเลีย โดยทางเทศบาลได้ทำการเชื่อมท่อเป็นทางเบี่ยงจากด้านบน บริเวณใต้สะพานหมู่บ้านทรอปิคอล เพื่อดักน้ำให้ไหลลงสู่ท่อ นอกจากนี้อาจจะมีบางส่วนที่ไหลลงท่อเดิม เพื่อไหลไปยังลำรางระบายน้ำธรรมชาติของหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ก็แล้วเสร็จ และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านได้ตั้งแต่ดำเนินการเสร็จเป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการของทางเทศบาล
             ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ทำการประสานขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 9.4 ล้านบาท ในการดำเนินการวางท่อขนาด 1.50 เมตร เพื่อรับน้ำจากซอยมาบยายเลีย 43 ให้วิ่งลงมาผ่านท่อทั้งหมด จากนั้นก็เลี้ยวเข้าท่อเชื่อมของทางเทศบาลเพื่อยิงน้ำเข้าสู่ท่อเชื่อมถนนพรประภานิมิตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้รับจ้างที่เหมาะสมต่อไป
Advertisement