กองการฝึกกองเรือยุทธการมอบรางวัลครูดีเด่น พร้อมมอบทุนการศึกษาวันสถาปนาหน่วย

               วันนี้ (20 มิ.ย.62) พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีให้โอวาท และมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 49 นาย พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์การศึกษา และเงินช่วยเหลือการเรียนดี เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กๆ ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี เนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 77 ปี ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
              เนื่องในวันสถาปนา กฟร.ทุกปี กำหนดจัดให้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์การศึกษา และเงินช่วยเหลือการเรียนดีให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างพิเศษ สำหรับในปีนี้ ทางกองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้พิจารณาและดำเนินการมองเงินสนับสนุนฯ จำนวน ทั้งสิ้น 148 ทุน ประกอบด้วย ทุนช่วยเหลือการเรียนดี จำนวน 31 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา จำนวน 117 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
               พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ กล่าวว่า เมื่อวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองการฝึกกองเรือยุทธการ เวียนมาบรรจบ ทางหน่วยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง ให้เป็นทุนการศึกษากับบุตรข้าราชการ อันจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็กๆ ในการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรข้าราชการ และเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

Advertisement