ฮูย่า! หน่วยรบเดนตาย นักเรียนมนุษย์กบ โรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ ประดับปีกจบการฝึก

             เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม(ปีกอ่อน) แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46 จำนวน 43 นาย ที่สำเร็จการฝึก ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เกาะพระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นพี่ หน่วยซีลสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะนายทหาร ข้าราชการจากทุกเหล่าทัพ ครูฝึก ญาติพี่น้องผู้สำเร็จการฝึกร่วมแสดงความยินดี
                  โดยก่อนการเข้ารับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม นักเรียนทั้งหมดต้องขึ้น เฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือ และทำการโรยตัวลงมาบริเวณพิธี แนวสันทรายหน้าเกาะพระ ท่ามกลางลูกระเบิดที่ครูฝึกจัดเตรียมรับในพิธีประดับปีก ตลอดเส้นทาง ซึ่งแสดงออกถึงความสามารถในหลายมิติและความแข็งแรง จิตใจ กล้าหาญ สมกับหน่วยนักรบแดนตาย มนุษย์กบ
                    โดยการฝึกนักเรียนทำลายใต้นำจู่โจม รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 46 มีผู้อาสาสมัครผ่านการทดสอบร่างกายเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ 127 นาย ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 103 นาย เป็นข้าราชการกองทัพเรือ 88 นาย สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 นาย สังกัดกองทัพบก 5 นาย กองทัพอากาศ 2 นาย และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4 นาย ซึ่งขั้นตอนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการฝึกเตรียมร่างกาย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการศึกษา และขั้นที่ 3 ขั้นรายงานผล รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 สัปดาห์ โดยมีหัวข้อการฝึกดังนี้ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ความรู้ทั่วไป การอาวุธศึกษา ว่ายน้ำ-การดำน้ำ การวัตถุระเบิดและทำลาย ยุทธวิถีของหน่วยขนาดเล็ก การลาดตระเวนสำรวจหาด การฝึกภาคสนามทางทะเลและทางบก โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 43 นาย เป็นข้าราชการกองทัพเรือ 36นายกองบัญชาการกองทัพไทย 1นาย กองทัพบก 1นาย กองทัพอากาศ 2 นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 นาย
                  พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว กล่าวว่า ตามที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตร หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46 ประจำปี 2562 เป็นหลักสูตรที่สำคัญยิ่ง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วยให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้ ทั้ง 3 มิติ ทั้งบนพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ อีกทั้งให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ภายใต้สภาพพิเศษ สำหรับการฝึกให้คนเป็นนักรบ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือมนุษย์กบ หนึ่งในสุดยอดการฝึกของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพเรือไทย ย่อมมีมาตรฐานสูงมาก ซึ่งในแต่ละปีมีทั้งทหารและตำรวจหลายนายที่มุ่งหน้ามายังฐานที่ตั้งการฝึกแห่งท้องทะเลสัตหีบจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการศึกษาวิชาการทางทหาร การนำหน่วยทหาร ขนาดเล็กปฏิบัติการรบพิเศษได้ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักรบ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านด่านการฝึกที่สุดโหด จนได้เป็นสุดยอดนักรบ เดนตาย ที่มีชื่อว่า “นักทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือมนุษย์กบ”

 

Advertisement