โรงเรียนมารีวิทย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างแสดงความรักและความเคารพ ศรัทธา เนื่องในวันครู

                 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มิ.ย.62 ที่โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา เหล่าบรรดานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่างเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ที่ทางโรงเรียนมารีวิทย์พัทยาจัดขึ้น โดยมีนายชวน กิตติเกียรติศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา พร้อมด้วย ดร.สตีเว่น ชนะ กิตติเกียรติศักดิ์, ดร.ศศินา โพยประโคม ครูใหญ่โรงเรียนมารีวิทย์ พร้อมด้วยคณะครุจากโรงเรียนมารีวิทย์ กว่า 317 คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
               ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีไหว้ครู คณะครูที่ผ่านการสอนมานานกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน เข้าพิธีรับผ้า เพื่อนำไปตัดชุดฟอร์ม จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นทางการ โดยเหล่าบรรดาตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ต่างถือพานดอกไม้ ธูป – เทียน เป็นตัวแทนในการไหว้ครูบาอาจารย์ พร้อมฝากตัวเป็นศิษย์ วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก
                  การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เมื่อครั้งอดีต หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลาย ความรู้ที่ประชาชนจะได้รับ คือความรู้ที่มาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกกันว่า “ครู” ถึงแม้ในทุกวันนี้เทคโยโลยีต่างๆ จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สื่อการเรียนการสอนมีอยู่แพร่หลาย แต่คนไทยก็ยังคงให้ความสำคัญกับครูด้วยเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่มาจากการทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ ครูจึงเปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ประเพณีการไหว้ครูจึงยังสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน