เมืองพัทยาสั่งลุยแหลก! ออกคำสั่งเร่งประกาศ ปิดหมายรื้อถอน ปัญหาสะพาน ปลูกสร้างอาคารแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้ ปึกพลับ และที่ดินสาธารณะ (มีคลิป)

                ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งระบบการระบายน้ำและทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น โดยล่าสุดพบว่ามีผู้ประกอบการนำโครงสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่มาจัดตั้งคร่อมคลอง ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนา เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงการสร้างดังกล่าวมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและสามารถกระทำการได้หรือไม่
                 ล่าสุดจากการเปิดเผยของนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับสะพานข้ามคลองนั้นตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและสามารถให้อนุญาตได้หากเห็นว่าเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง และทราบว่าเรื่องนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องของอนุญาตไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยาเพื่อให้ร่วมพิจารณาด้วย โดยพบว่านายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งมาว่าสะพานที่จัดทำไว้นั้นเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการและก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาหรือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้นที่ดินแปลงด้านใน ซึ่งมีลักษณะที่ตาบอดที่หากจะดำเนินการก่อสร้างอาคารใดๆ ก็ตาม ก็ต้องนำใบอนุญาตการขอจัดสร้างสะพานมาประกอบเพื่อขออนุญาตจากเมืองพัทยาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก่อน ปัจจุบันจึงยังคงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารด้านในได้ ขณะนี้จึงได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ตั้งเชียร สถาปนิกชำนาญการ สำนักการช่าง ซึ่งเป็นนายตรวจเขต ได้เข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ก่อนจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

                นายพัฒนา กล่าวต่อไปว่ายังมีอีกหลายปัญหาที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวปัญหาการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุกแนวคลอง และที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นคำสั่งปิดหมายไปแล้วในส่วนของโรงแรมขนาดใหญ่ย่านพัทยาใต้ที่กำลังก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พร้อมทั้งการเร่งดำเนินการรื้อถอนอาคารคร่อมแนวคลองปึกพลับซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน รวมทั้งอาคารแสดงขนาดใหญ่บริเวณริมทะเลของแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล หลังวัดช่องลม ซึ่งมีการประเมินราคาค่ารื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะนำหมายไปปิดประกาศแจ้ง หากทางผู้ประกอบการไม่ดำเนินการเองเมืองพัทยาก็จะเข้าไปทำการรื้อถอนตามขั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการต่อไป

Advertisement