ศรชล.ภาค 1 /ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ Pi-Po หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง ไอยูยู มาตรฐานยังดีเยี่ยม

            เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 นาวาเอก ชำนาญ  พวงเพชร รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงหลังสวน (Pi-po หลังสวน) อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนาวาเอก วชิรวิชญ์  ขาวคม หัวหน้าศูนย์ฯ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ

นาวาเอก ชำนาญ  พวงเพชร กล่าวว่า พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1 /ผบ.ทรภ.1) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จนถึงจังหวัดตราด รวม 11 จังหวัด ได้ฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละจนผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลดีแก่ทางราชการ และขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ให้ลดหย่อนลงไป

จากการที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมง ไอยูยู มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลือง เมื่อเดือน เม.ย.2558 และประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งการออกกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ประเทศไทยได้แสดงความรับผิดชอบและบทบาท ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่าและรัฐตลาด ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้อียู ปลดใบเหลืองให้ไทย ซึ่งสะท้อนความสำเร็จที่ไทยได้ยกระดับของการทำประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกน่านน้ำเข้าสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับอียู เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้รัฐบาลไทยยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการทำประมง ไอยูยู เพราะเห็นความจำเป็นในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป นั่นคือคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรี
               ในส่วนของกองทัพเรือ และ ศรชล. โดย ศปมผ.ที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลดใบเหลืองดังกล่าวจนสำเร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ ในศูนย์ pi-po ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 รับผิดชอบ อยู่จำนวน 15 ศูนย์ จากจำนวนทั้งหมด 30 ศูนย์ จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

Advertisement