ขนส่งอำเภอบางละมุง บูรณาร่วมทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจัดตั้งวิน จยย.รับจ้าง ถนนพัทยาสายสอง ด้านขนส่ง ชี้ 80% ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีใบขับขี่สาธารณะ ทำให้ไม่สามารถออกป้ายเหลืองได้ (มีคลิป)

             (12 มิ.ย.62) ที่ สภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดป้องกันอำเภอบางละมุง นายวสุ มงคลแก้ว ผู้ตรวจการณ์ขนส่งอำเภอบางละมุง พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์
                 นายวสุ มงคลแก้ว ผู้ตรวจการณ์ขนส่งอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับการบูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา ฝ่ายปกครอง ทหาร และเมืองพัทยาในครั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งก่อนจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เมืองพัทยานั้นมีจำนวนวินทั้งสิ้น 444 วิน และหลังจากการจัดระเบียบฯ มีจำนวนวินจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสิ้น 1,006 วิน

                 สำหรับการลงพื้นที่จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งเรื่องของการใช้รถผิดประเภท ป้ายขาว ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ รถจักรยานยนต์รับจ้างไม่มีการต่อภาษี ความสะอาดของที่ตั้งวิน และการแต่งกายของผู้ขับขี่ต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด นอกจากนี้ยังมีการกำชับผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยาให้บริการผู้โดยสารด้วยความสุภาพ ถึงที่หมายโดยปลอดภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร และไม่เรียกเก็บราคาค่าโดยสารเกินอัตราตามที่ขนส่งกำหนด ซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด โดยโทษในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่และการใช้รถผิดประเภทนั้นมีโทษปรับ 2,000 บาท

                 นายวสุ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ในช่วงจัดระเบียบ 4 เดือนที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงและกำชับกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเรื่องของการปฎิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏหมาย ส่วนที่มีผู้ประกอบการบางรายร้องเรียนเรื่องของการขอป้ายทะเบียนรถสาธารณะหรือป้ายเหลืองที่ต้องใช้ระยะเวลานาน จึงมีการกระทำความผิดในการนำรถป้ายขาวมาให้บริการนั้น การขออนุญาตทำป้ายเหลืองนั้นไม่ได้มีระยะเวลายาวนานอย่างที่เข้าใจ ทั้งนี้ที่พบส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ที่มาขอดำเนินการป้ายเหลืองนั้นขาดคุณสมบัติ ทั้งการไม่มีใบขับขี่สาธารณะสูงถึง 80 % นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง จึงทำให้การขอป้ายเหลืองไม่สามารถดำเนินการได้

Advertisement