วันภาคภูมิใจ สอ.รฝ.ประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเป็นว่าที่เรือเอก 22 นาย

              วันนี้ (11 มิ.ย.62) พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ เลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตร เป็นชั้นยศว่าที่เรือเอก จำนวน 22 นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องรามาธิบดินทร์ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ 609/2562 ลงวันที่ 31 พ.ค.62 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ เป็นชั้นยศว่าที่เรือเอก
                พลเรือตรี วราห์ แทนขำ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรทุกนาย ที่ได้รับปรับเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น อันเกิดจากความพยายาม วิริยะอุตสาหะ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา จึงได้นำมาซึ่งความก้าวหน้าและความสำเร็จ นับเป็นเกียรติแด่ตนเองและวงศ์ตระกูล ขอให้ทหารทุกนาย ในฐานะนักรบต่อสู้อากาศยาน จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาหน่วยสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป

Advertisement