ผู้ใหญ่ไฟแรง “บอม” ร่วมกับอำเภอสัตหีบและคนในชุมชนรวมพลังสร้างหมูบ้านปลอดขยะ (มีคลิป)

                 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.62 นายอัครพล แสงศรี หรือรู้จักกันดีในนามของผู้ใหญ่บอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทายาทนวย หรือ ณัฐชัย แสงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านสัตหีบ เจ้าของสโลแกน “ใจถึงพึ่งได้” นำประชาชนในหมู่บ้าน จัดโครงการหมู่บ้านปลอดขยะไปกับผู้ใหญ่บอม ร่วมกับผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านซอยลุงโพธิ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน และมีนายพนธกร ใคร่ควร ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งมี ดร.เอ สถิระ เผือกประพันธ์ ส.ส.เขต 8 ขวัญใจชาวสัตหีบ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยการนำไก่ทอด เคเอฟซี มาจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย
                  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยในทุกขั้นตอนของการดำเนินการขึ้นอยู่กับชาวชุมชนที่จะต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการที่มีความยั่งยืนตลอดไป โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

Advertisement