ปชช.เกาะล้านร้องขาดแคลนน้ำจืด ทัพเรือภาค 1 เร่งส่งช่วยเหลือด่วน 50,000 ลิตร (มีคลิป)

                   เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สั่งการให้เรือหลวงทองแก้ว ปฏิบัติราชการอยู่ในทัพเรือภาคที่ 1 ออกเรือนำน้ำจืด จำนวน 50,000 ลิตร (50 ตัน) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ที่เกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างเร่งด่วน หลังได้รับการประสานจากเมืองพัทยา ว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนเข้าร่วมลงชื่อขอรับการสนับสนุนน้ำจืด จำนวน 29 ราย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้วิกฤตภัยแล้งในเบื้องต้น โดยมีชาวบ้านเกาะล้านนำรถเข้ามารอรับน้ำจืดในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากเกาะล้านมาคอยอำนวยความสะดวก
                พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง เผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ หากประชาชนมีภัยหรือเดือดร้อนที่ไหนก็จะมีทหารเรือเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที ณ ที่นั้น
                สำหรับเกาะล้านเมืองพัทยา นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน และน้ำคือปัจจัยสำคัญในการรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยว จนทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เมื่อถึงภาวะภัยแล้งของทุกปี