ชาวบ้านร้องเพจดัง ขยะถูกทิ้งข้างทางเกลื่อนแรมปี แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ยังไม่แก้ไข (มีคลิป)

               ​มีรายงานว่าประชาชนจำนวนมากร้องเรียนผ่านในเพจชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา โดยระบุภาพและเนื้อหาว่า ที่พิกัดซอยหมู่บ้านเพ็ญพักตร์ แยกซอยพัทยาใต้ 1 (ซอยยายเหลา) สภาพสองข้างทางในบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยเศษซากของขยะมูลฝอย นำมาทิ้งวางไว้ริมทางจนเต็ม ถือเป็นที่ภาพอุดจาดตา

​ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว และก็มีประชาชนได้แจ้งเบาะแสและข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้วหลายครั้ง แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการดูแลหรือแก้ไขแต่อย่างใด มีแต่ปริมาณขยะจะเพิ่มพูนมากขึ้นในทุกๆ วัน ขณะที่บริเวณกลางคืนก็มีลักษณะเป็นป่ารกชัดที่ไร้ไฟแสงสว่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา จึงอยากให้เมืองพัทยาลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วย