กรมเจ้าท่าส่งมอบพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา 2.8 กิโลเมตรให้กับเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ หลังเสริมทรายแก้ปัญหากัดเซาะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นชายหาดต้นแบบ (มีคลิป)

               ​วันนี้ (8 มิ.ย.62) ที่ บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ส่งมอบพื้นที่ชายหาดให้กับเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
                   ​สำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ทางกรมเจ้าท่าได้ทุ่มงบประมาณกว่า 429 ล้านบาท ปรับโฉมชายหาดพัทยา ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ หลังจากที่มีการสำรวจและศึกษาจนพบว่าชายหาดพัทยามีนัยยะสำคัญที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง เฉลี่ยถึงปีละกว่า 5 เมตร และหากปล่อยทิ้งไว้ อาจส่งผลให้ชายหาดบางช่วงขาดหายไปภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเดินหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้งสตรีท โดยได้มีการว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้แหล่งทรายจากใต้ท้องทะเลลึกบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากทิศใต้ของเกาะล้านออก ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถือว่าเป็นแหล่งทรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสวยงาม และการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
                    อย่างไรก็ตามเมื่อทำการเสริมทรายชายหาดครั้งนี้แล้ว จากผลการศึกษาพบว่าทรายจะค่อยๆ ถูกคลื่นลมพัดพาหายไปและต้องนำทรายกลับมาเสริมเติมชายหาดเป็นระยะๆ โดยจากการพิจารณาผลการศึกษาร่วมกับการประเมินจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงคาดว่าจะต้องมีการนำทรายกลับมาเสริมเติมชายหาดในทุกๆ 5 – 10 ปี
                  ปัจจุบันการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยามีความกว้างประมาณ 35 เมตร โดยมีพื้นที่กันชน เพื่อป้องกันพายุหรือคลื่นที่รุนแรงมากกว่าปกติและใช้เป็นแนวเฝ้าระวังเตือนการบำรุงรักษาชายหาดกว้างประมาณ 15 เมตร สามารถใช้เป็นพื้นที่สันทนาการได้ดีกว่าเดิมและจัดกิจกรรมชายหาดต่างๆ ส่งผลให้เกิดรายได้ต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าจะต่อยอดโครงการนี้ โดยการทำการของบประมาณปี 2563 เพื่อก่อสร้างเสริมทรายชายหาด ระยะความยาวชายหาดประมาณ 7 กม. และจะต่อยอดไปยังพื้นทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะจุดอื่นๆ ต่อไป

 

Advertisement