เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก (มีคลิป)

              วันนี้ (5 มิ.ย.62) ที่ลานเอนกประสงค์ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ตัวแทนชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                 ​นายพัฒนา กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ สิ่งสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดโครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการร่วมกันดูแลรักษา

                   โดยกิจกรรมวันนี้ได้จัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 150,000 ตัว รวมทั้งกุ้งแชบ๊วย 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และร่วมกันทำความสะอาดชายหาดที่เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน และทุกๆ คนที่ต่างได้ใช้ประโยชน์จากชายหาดและท้องทะเลแห่งนี้ ได้หันมาให้ความสำคัญในการช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของชายหาดและท้องทะเลแห่งนี้รวมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของทุกๆ คน

Advertisement