นายอำเภอบางละมุง ร่วมจิตอาสาตำบลหนองปลาไหล ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ถวายเป็นประราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                ( 4 มิถุนายน 2562) ที่ฝายหนองปลาดุก ตำบลหนองปลาไหล นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาคูวคลอง ตำบลหนองปลาไหล โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเหล่าบรรดาจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมกิจกรรม

                    สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดขึ้น เพื่อเป็นการสักการะ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทั้งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จิตอาสา และประชาชนในเขตเทศบาล มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน และที่สำคัญเพื่อให้คูคลอง มีการระบายน้ำที่ดี หลังจากที่พบว่าฝายหนองปลาดุกเป็นแหล่งน้ำและเป็นเส้นเลือดที่สำคัญที่ทางพี่น้องชาวตำบลหนองปลาไหลต่างใช้น้ำจากฝายหนองปลาดุกในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผักตบชวาจำนวนมากที่เจริญเติมโตอย่างรวดเร็วบริเวณฝาย กีดขวางการไหลของน้ำ อีกทั้งยังทำให้แสดงแดดไม่สามารถส่องลงไปในน้ำได้ และสว่างผลให้สัตว์น้ำขาดออกซิเจน และตายได้ ดังนั้นในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา นำนักโทษชั้นดี มาร่วมกันกำจัดผัดตบชวา ร่วมกันจิตอาสา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำฝายหนองปลาดุกให้สะอาด คืนความสมดุลให้ธรรมชาติ ให้ชาวบ้านได้มีน้ำที่สะอาดๆ ใช้กันต่อไป

Advertisement