กระทรวงเกษตรนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 62

            วันนี้ (3 มิ.ย.62) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี นางดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศํกดิ์ชาย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( กฟก. ) ร่วมเปิดประชุมสัมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 เพื่อทำหน้าที่ในบอร์ดสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( กฟก.) โดยกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62 โดยมีตัวแทนจากภาคต่างๆ รวม 20 คน ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่ภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลางจำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยภาคจากการคัดเลือกจากสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 5.5 ล้านคน

              การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยทางบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และกระทรวงมหาดไทยจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ

Advertisement