สุดยอดประมูลทุเรียนเมืองนนท์ ราคาพุ่งสูงถึงลูกละ1.5 ล้านบาท!!

                   เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 มิ.ย.62 ที่ เซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi The King Of Durian 2019 จัดการประมูลทุเรียนที่แพงที่สุดในโลก พร้อมด้วยนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) โดยผู้มีจิตเพื่อการกุศล มาร่วมประมูลมากมาย อาทิ คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด, ดร.ณัฐกิตติ์ ตังพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน), คุณอมรรัตน์ บรรยงสินธุ์, คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจ.นนทบุรี , คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.นนทบุรี, คุณยลดา รองหานาม รองประธานหอการค้าจ.นนทบุรี เข้าร่วมงานฯ เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบผ่านนางนวลจันทร์ แผ้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบแด่โรงพยาบาล 4 แห่ง ( สถาบันโรคทรวงอก รพ.ชลประทาน รพ.พระนั่งเกล้า และ รพ.ไทรน้อย ) สถานสงเคราะห์ต่างๆ 3 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

                นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า งาน Nonthaburi The King Of Durian 2019 เป็นงานใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด ในด้านผลผลิตทางการเกษตร นั่นก็คือ ทุเรียนนนท์ เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับฐานราก และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในศูนย์การค้าอีกด้วย อีกทั้งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication, GI) ของทุเรียนนนท์ และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ซึ่งมีการปลูกในรูปแบบสวนผสมผสาน

                 สำหรับการประมูลทุเรียนทั้ง 9 ลูก รายได้จากการประมูลทุเรียนและการจำหน่ายโต๊ะจะมอบแก่การกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีผลการประมูล ดังนี้

              ลูกที่ 1 : 300,000บาท (หมอนทองจากสวนป้าต้อย-ลุงหมู) ผู้ที่ประมูลได้ ดร.ชัยวัฒน์ จำนงค์การ ประธานบริหารบริษัท TSG Intergard, KPN Intergard และร้าน River wine บริจาค: ร.พ.ไทรน้อย

               ลูกที่ 2 : 270,000 บาท (หมอนทองจากสวนคุณรักษ์) ผู้ที่ประมูลได้ คุณปภพ ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บริจาค: สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

                ลูกที่ 3 : 300,000บาท (หมอนทองจากสวนยายละมัย) ผู้ที่ประมูลได้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศบาลนครนนทบุรี บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

               ลูกที่ 4 : 260,000 บาท (กบแม่เฒ่าจากสวนคุณชูเกียรติ) ผู้ที่ประมูลได้ คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี บริจาค: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

               ลูกที่ 5 : 280,000 บาท (กบแม่เฒ่าจากสวนทุเรียนนนท์พิณพา) ผู้ที่ประมูลได้ คุณวัชระ และคุณวราภรณ์ วจีไกรลาศ บริจาค : ร.พ.ชลประทาน

               ลูกที่ 6 : 230,000 บาท (หมอนทองจากสวนสุดใจ) ผู้ที่ประมูลได้ คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บริจาค: ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

              ลูกที่ 7 : 250,000 บาท (หมอนทองจากสวนทุเรียนนนท์พิณพา ผู้ที่ประมูลได้ คุณปภพ ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และทางคุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธานกลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบเงินบริจาคเพิ่ม 500,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

              ลูกที่ 8 : 400,000 บาท (หมอนทองจากสวนคุณรักษ์) ผู้ที่ประมูลได้ คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ ผู้บริหารบริษัท ซูเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาค: สถาบันโรคทรวงอก ทางด้าน คุณอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล Benz Bkk Autohaus บริจาคเพิ่ม 200,000 บาท และ คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บริจาคเพิ่ม 10,000 บาท

              ลูกที่ 9 : 1,500,000 บาท (ก้านยาวจากสวนป้าต้อย-ลุงหมู) ผู้ประมูลได้ คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานคณะกรรมการบริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จับมือ ดร.ชัยวัฒน์ จำนงค์การ ประธานบริหารบริษัท TSG Intergard, KPN Intergard และร้าน River wine ร่วมกับซาลาเปา วราภรณ์ และ คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริจาค : ร.พ.พระนั่งเกล้า


รวมยอดทั้งหมด 4,500,000 บาท โดยการประมูลทุเรียนปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและมาดูกันติดขอบเวทีประมูลกันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

Advertisement