จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

              เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 พ.ค.62 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นำโดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

                 โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราช ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา ถวายความเคารพ

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนจะจัดให้มีการแสดงชุดถวายพระพร อาศิรวาท พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงพระราชพิธีของฝ่ายต่าง ๆของจังหวัดชลบุรี ต่อด้วยการแสดงชุดจตุรทิศ ราชสักการะบรมราชาภิเษก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

Advertisement