สัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่

                วันนี้ (31 พ.ค.62) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนายทหาร ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และในทุกภาคส่วน จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

                 นายธวัชชัย รอดงาม กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดีในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และบริเวณใกล้เคียง พื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ให้สะอาดสวยงาม และให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

Advertisement