สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านเด็ด 7 ดาว พร้อมมอบป้ายร้านเด็ด 7 ดาว แก่ร้านที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน

                ( 29 พฤษภาคม 2562) ที่ร้านโป่งดี นายอนุชา เพียรใจ และนายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโป่ง และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ร่วมมอบป้ายร้านเด็จ 7 ดาว ให้แก่ นางฑิติญาดา เพชรอักษร ผู้บริหารร้านโป่งดี หลังจากที่ทางร้านโป่งดีได้เข้าร่วมโครงการบางละมุงร้านเด็ดเจ็ดดาวที่ทางสาธารณสุขอำเอบางละมุง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของสุขาภิบาลอาหารแก่ร้านอาหารในท้องถิ่น

             ทั้งนี้ พบว่าร้านโป่งดีได้ผ่านมาตรฐาน 7 ด้าน ที่ใช้ในการตรวจสอบทุกประการ ประกอบไปด้วย การผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการตรวจแบคทีเรีย, การผ่านการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด 4 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว และสารฟอร์มาลิน โดยทำการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตราย 4 ชนิดๆ ละ 1 ตัวอย่าง, ผ่านข้อกำหนดสำหรับเกณฑ์มือสะอาดปราศจากโรค, ผ่านข้อกำหนดเกณฑ์น้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาด, ผ่านข้อกำหนดสำหรับเกณฑ์ส้วมสะอาดได้มาตราฐาน, ผ่านข้อกำหนดสำหรับเกณฑ์ช้อนกลางอนามัย ที่สำคัญมีรายการอาหารชูสุขภาพอย่างน้อย 1 รายการ โดยในวันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จึงได้ทำการมอบป้ายให้กับทางร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน ทั้งนี้มีกำหนด 1 ปี พร้อมรับการประเมินและติดตามผลทุกๆ 1 ปี

Advertisement