ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยา เร่งทาสีตีเส้นในพื้นที่โซนพัทยาใต้ หลังพบเป็นพื้นที่การจราจรหนาแน่น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพในกฎจราจร ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดร่วมกัน

              (29 พ.ค.62) วันนี้ ที่บริเวณถนนพัทยาใต้ ส่วนจราจรและขนส่งสำนักการช่างเมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณโซนถนนพัทยาใต้ เพื่อทำการทาสีตีเส้นบริเวณไหล่ทาง และฟุตบาธ เพื่อสร้างความชัดเจนในพื้นที่ห้ามจอม และพื้นที่ที่สามารถจอดได้ชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาได้เห็นชัดเจน เนื่องจากว่าของเดิมด้วยการที่ผ่านเวลามานาน ส่งผลให้สีซีดและจางลง ก็มีส่วนทำให้ผลการบังคับใช้หย่อนยานลงไปด้วย มาในวันนี้เจ้าหน้าที่ส่วนจราจรและขนส่งจึงได้ทำสีมาลงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความชัดเจน พร้อมกันนี้ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ในการร่วมกันเคารพกฏจราจร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเร่งด่วน

                ทั้งนี้ในพื้นที่โซนพัทยาก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.พัทยาเข้มงวดในเรื่องของวินัยจราจร โดยได้ทำการแบ่งเวลาในการจอดรถข้างไหล่ทางออกเป็น วันคู่ และวันคี่ และแบ่งออกเป็นช่วงเวลาด้วย ส่วนในพื้นที่ห้ามจอดที่เป็นสีขาวแดง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บริเวณใกล้สัญญาณไฟจราจรทางโค้งหัวมุม ซึ่งก็เป็นที่ไม่สามารถจอดได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในเรื่องของการทาสีตีเส้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ทางส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยาก็ได้มีแผนดำเนินการทั่วเมืองพัทยา โดยจะแบ่งพื้นที่ในการดำเนินการตามลำดับของปัญหา

Advertisement