มพย.ผุดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพัทยา 10 โครงการรวด! ขออนุมัติงบสภาพัทยากว่า 218 ล้านบาท มั่นใจแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วมซ้ำซากได้ 90 % (มีคลิป)

                เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครง การก่อสร้างระบบระบายน้ำและจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากจำนวน 10 โครงการต่อสภาเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติงบจ่ายขาดสะสมจำนวน 218,710,000 บาท

                  สำหรับพื้นที่เมืองพัทยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ทำให้มีลักษณะเป็นแอ่งบริเวณตอนกลางของพื้นที่เมืองพัทยาและนาจอมเทียน รวมทั้งมีการปลูกสร้างที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์มากมาย ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ทางระบายน้ำทั้ง 7 แห่งทางธรรมชาติ ได้แก่ คลองกระทิงลาย นาเกลือ นกยาง ปึกพลับ เสือแผ้ว พัทยาใต้ และห้วยใหญ่ ปัจจุบันมีสภาพคับแคบและตื้นเขิน พื้นที่ว่างเปล่าที่เคยสามารถรองรับน้ำได้ก็ลดน้อยลง ขณะที่ท่อระบายน้ำเดิมที่ทำไว้ในอดีตก็มีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ทันทีและซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่หลักจำนวน 20 จุด อาทิ ซอยหนองเกตุใหญ่ ตลาดเก่านาเกลือ คลองปึกพลับ ซอยหนองใหญ่ ถนนสุขุมวิท(พัทยาใต้) ซอยบัวขาว ถนนเลียบทางรถไฟ ตลาดน้ำ 4 ภาค ถนนพัทยาสาย 3 ถนนสายชายหาด ซอยแตงโม ซอยไดอะน่าอินน์ วัดธรรมสามัคคี เป็นต้น 

              กรณีดังกล่าวเมืองพัทยาจึงพิจารณาตามสาเหตุของปัญหา และดำเนินการวางแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางกายภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายทางระบายน้ำธรรมชาติให้กว้างขึ้น การเพิ่มช่องทาง การระบายน้ำลงทะเล การปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพในการรองรับที่เพียงพอ โดยกำหนดแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ตามความจำเป็นเร่งด่วน และด้วยมีการใช้งบประมาณไม่มากนักเมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากจำนวน 10 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการวางท่อระบายน้ำซอยนาจอมเทียน 2 2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ พร้อมผิวจราจร ซอยเชื่อมสุขุมวิทพัทยา 93 ข้างตลาดน้ำ 4 ภาค 3.โครงการก่อ สร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ หลังตลาดน้ำ 4 ภาค 4.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมท่อส่งแรงดัน ซอยเทพประสิทธิ์ 7 5.โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ 6.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเขาตาโล 3/3-4 7.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณแยกมุมอร่อย ถนนพัทยาสาย 3 8.โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพื้นที่เขาพระตำหนัก 9.โครงการก่อสร้างบ่อสูบพร้อมท่อส่งแรงดันซอยสุขุมวิท 46/4 และ 10.โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากและถนนสายหลักจำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำขนาด 800,1,000 และ 1,800 ลบ.ม./ชม. รวมทั้งเครื่องผลักดันน้ำลงทะเลเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงทะเลหนุน ซึ่งโครงการทั้งหมดถือเป็นแผนเบื้องต้นจาก 28 โครงการที่เมืองพัทยาได้วางแผนไว้การแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยา ซึ่งบางโครงการจำเป็น ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือนถึง 1 ปี ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากได้กว่า 80-90 % ทั้งนี้สำหรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงได้มีการขอจัดสรรงบประมาณ 35 ล้านบาทใน 10 โครงการข้างต้นเพื่อซื้อเครื่องสูบและผลักดันน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูในนี้ได้เป็นอย่างดี

               ขณะที่นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ระบุว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมักจะมีน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการถนนเลียบทางรถไฟจำนวน 188 ล้านบาท รวมถึงโครงการแผนแม่บทขนาดใหญ่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการซึ่งจะต้องใช้งบประมาณกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เมืองพัทยามีศักยภาพในการรองรับการเป็นศูนย์กลางของ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวด้วย

Advertisement