ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือจัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 66

              วันนี้ (27พ.ค.62) ที่ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 66 ปี พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ธวัชชัย สิงห์สาย เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยังมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี ได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย

              ภายในงานได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ กล่าวว่า ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ ได้ถือเอาวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2532 จากเดิมมีชื่อว่า กองพลาธิการ ฐานทัพ เรือสัตหีบ ต่อมากระทรวงกระกลาโหม ได้ปรับเปลี่ยนอัตราเป็นศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเพิ่มภารกิจ และขีดความสามารถในการส่งกำลังของ ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้มีการปรับเลื่อนสถานะเป็น ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ มาจนปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลักในด้านการจัดหา และส่งพัสดุ รวมทั้งงานให้บริการด้านอื่นๆ ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ

               และในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เป็นปีที่ 66 จึงขอส่งความปรารถนาดี ให้กับกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละในการพัฒนา ศูนย์ส่งกำลังกรมพลาธิการทหารเรือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน

Advertisement