กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับสวนนงนุชพัทยาส่งมอบสวนชุมชนท่าน้ำสามเสน โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (มีคลิป)

               เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานมอบสวน “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” ให้กับชุมชนท่าน้ำสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ หลังจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในใจกลางชุมชน ซึ่งมีเนื้อที่ 117 ตารางวา โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ในนามบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

               พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี และยังปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด โดยในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากสวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมกิจกรรมในการจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยายังได้ทาสีบริเวณรอบๆ ให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย

                 ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ โดยสวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละครั้ง จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 10 สวน ใน 10 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 11 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

                นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

Advertisement