ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

                 วันนี้ (21 พ.ค.62) ที่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างหอพระพุทธรูป ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ โดยมีนางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก

              ภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบด้วย พระครูปิยกิจวิบูลย์ เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน วัดอัมพาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ พระครูวิสาทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระครูวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม พระครูวิศาลธรรมากร เจ้าอาวาสวัดเทพประสาท (เตาถ่าน) พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และคณะสงฆ์ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล


โดยในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างหอพระพุทธรูป ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งในวันนี้ได้เงินในการทอดผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้น 273,906.62 บาท

               สำหรับโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผิดชอบเขตบริการ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Advertisement