พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนสักการะบูชาพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชา

              (18 พ.ค.62) ที่บริเวณลานหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา หน้า ผาแกะสลักเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวียนเทียนบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา สมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ประจำปี 2562 โดยมี พล.ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นักเรียน และประชาชนนับพันคนร่วมในพิธี

               พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการที่เกิดขึ้น ได้แก่ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (อนุตตรสัมโพธิญาณ) และวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้าภพอีกต่อไป)

              ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญต่อวันวิสาขบูชานี้ และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ ได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย