อบจ.ชลบุรี จัดโครงการ อบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

              (16 พ.ค.62) ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนโดยตรง และยังเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น

                โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพ 3,094 ราย แว่นตา 120 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 148 ราย พันธุ์พืช-พันธุ์ปลา รวมทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการฟรีแก่ประชาชน เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

Advertisement