กองทัพเรือฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย (มีคลิป)

                  เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกและการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชา
การหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ

                 การตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะในวันนี้ นอกจากจะทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึงขีดความสามารถ ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้ว ยังเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ อีกด้วย

               พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติและการสนับสนุนของกรม ในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Advertisement