เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

               (14 พ.ค.62) วันนี้ ที่บริเวณที่สาธารณะ ห้วยนาบน ม.2 ต.หนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และกลุ่มพลังมวลชน ให้การต้อนรับนางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

                 สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลหนองปลาไหล สร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น

              โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ จำนวนกว่า 300 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นรวงผึ้ง , ต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้อื่นๆ โดยเน้นการสร้างร่มเงา และสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีกลุ่มพลังมวลชนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Advertisement