รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำท่วมภายในซอยเพนียดช้าง 8 เตรียมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (มีคลิป)

                (14 พ.ค.62) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และตัวแทนชุมชนเพนียดช้าง ร่วมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการวางแผนและออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซอยเพนียดช้าง 8 หลังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำ ประสบปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

            สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ท้ายซอยเพนียดช้าง ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โดยจะมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 52 เมตร มีบ่อพักจำนวน 6 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ และงานก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.5 เมตร x 6 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ รวมถึงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 60 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายซอยเพนียดช้าง ลงบ่อสูบ ขนาด 5×5 เมตร ลึก 4 เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียและน้ำฝนภายในซอยเพนียดช้าง 8 ได้ 100 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้จะมีการเตรียมทออแบบบ่อสูบเพิ่ม เพื่อให้การระบายน้ำภายในซอยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

          ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ ยังพบนางบุปผา ถนอมรอด อายุ 67 ปี ผู้พิการทางสายตา อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง และบ้านหลังดังกล่าวยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำหากเกิดฝนตก สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งรองนายกเมืองพัทยาจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้น

Advertisement