วันแห่งเกียรติยศ ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 ประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น

                 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ (ผบ.ทรภ.1)เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายเลื่อนชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

               พล.ร.ท.บรรจบ กล่าวแสดงความยินดีแก่เหล่าข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นว่า นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล อันเกิดจากความตั้งใจ พากเพียร และอุตสาหะ เพื่อก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในชีวิตรับราชการ ซึ่งขอให้ข้าราชการทุกนายจงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เที่ยงธรรม พร้อมนำความสามารถมาพัฒนากองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ 1 ให้ก้าวสู่ความเจริญสืบไป