ปิดฉากการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างนาวิกโยธินไทย-จีน (มีคลิป)

                 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2652 กำลังทหารนาวิกโยธิน ในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ที่เดินทางไปกับเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ LPD 987 ของกองทัพเรือจีน เพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีน ในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก BLUE STRIKE 2019 บนเรือ LPD 987 เมิ่อวันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

            ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ร่วมกับกำลังนาวิกโยธินจีน เดินทางขึ้นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจีนหมายเลข LPD 987 ออกเดินทางไปทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เมืองซ่านเหว่ย สาธารณรัฐประชนจีน ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โดยได้ฝึกวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน รวมถึงได้ทำการฝึกยกพลขึ้นบก ที่สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก ยานลำเลียงพลเบาะอากาศ (LCAC) และเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือจีน เป็นยานพาหนะในการลำเลียงกำลังนาวิกโยธินขึ้นบก สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เมื่อยึดที่หมายได้ตามแผนจึงถอนกำลังกลับขึ้นเรือ LPD 987 และพิธีปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

               การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส BLUE STRIKE นี้ เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

                สำหรับกำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงบางปะกง (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน โดยเข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2562 มีพลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 เป็นผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และนาวาเอก วรพงษ์ ทองเรืองรอง ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน เป็น รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และหัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึกผสม BLUE RTRIKE 2019

         สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบกรุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสมรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้ จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง ปัจจุบันเข้าประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองเรือภาคใต้ของกองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Advertisement