งบกว่า 100 ล้านปรับปรุงท่าเทียบเรือ-ภูมิทัศน์บาลีฮายพัทยา เสร็จนานนับปี แต่ไม่เปิดใช้งาน จนเริ่มมีสภาพทรุดโทรม ผู้ประกอบการบ่นอุบไร้สิ่งอำนวยความสะดวก (มีคลิป)

                 (11 พ.ค.62) ​หลังจากที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์ของท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ได้แก่ โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเดิมในพื้นที่ 5,560 ตารางเมตร ในงบประมาณ 30 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือพื้นที่ 550 ตารางเมตร ในงบประมาณ 25 ล้านบาท การจัดทำระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV จำนวน 96 จุด งบประมาณ 40 ล้านบาท สร้างสร้างท่าเทียบเรือเร็วเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ท่า งบประมาณ 15 ล้านบาท รวมถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่กว่า 10 ไร่ ในงบประมาณกว่า 97 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมแผนการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือใหม่ขนาด 12-380 เมตร พื้นที่ 4,560 ตารางเมตร พร้อมท่าเรือ 10 จุด มูลค่ากว่า 575 ล้านบาท ที่กำลังวางแผนดำเนินการนั้น


​             มีรายงานว่าในส่วนของโครงการปรับปรุงสะพานและอาคารโดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายนั้น ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัย สวยงาม และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยสารทางเรือ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ปรากฏว่าหลังส่งมอบงานมานานแล้วหลายเดือน ปัจจุบันอาคารรองรับผู้โดยสารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ยังไม่มีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาจัดหาประโยชน์ของเมืองพัทยา เพื่อเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ หรือเมืองพัทยาจะเข้าไปดำเนินการจัดทำเองแต่อย่างใด ส่งผลให้สภาพของอาคารห้องพักผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะ และสิ่งก่อสร้างที่จัดทำขึ้นใหม่ เริ่มมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่จะใช้เป็นที่พักรอ หรือใช้ในการประสานงานจัดซื้อตั๋วเรือข้ามฟาก และบริหารด้านสุขายังไม่มีการเปิดให้บริการแต่อย่างใด จะมีเพียงการนำรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ที่เมืองพัทยาจัดมาจอดรองรับไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวันที่มีจำนวนนับหมื่นคน

​               ขณะที่นโยบายการโยกย้ายการรับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือโดยสารมุ่งหน้าสู่เกาะล้านจากพื้นที่ชายหาดมายังท่าเทียบเรือที่มีการปรับปรุงใหม่ พบว่าประสบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก เนื่องจากมีปัญหาการจราจร ที่จอดรถ จุดรับส่ง ห้องสุขา ห้องพักคอย และอื่นๆ ซึ่งเมืองพัทยาควรเข้ามาดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการอย่างจริงจังด้วย