ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาสจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาบุตรหลานไปพร้อมกัน

                ( 10 พ.ค.62) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุทธาวาส นายอเนก พัฒนะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ปกครอง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวชนิกานต์ หม่อมประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับประธานและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีบรรดาผู้ปกครองกว่า 200 คน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

               ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนแก่เด็กระดับปฐมวัย ที่ต้องก้าวเข้าสู่ระดับประถมศึกษา และจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างถูกทางและถูกต้อง ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอน จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่กับไประหว่างโรงเรียนและที่บ้าน ดังนั้น ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องรับทราบแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาที่ทางโรงเรียนได้วางไว้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองได้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

Advertisement