อำเภอสัตหีบ เปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

             เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ชุมชนบ้านหนองหญ้าน้อย หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม

               สิบเอก อภิณพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสัตหีบ ได้รายงานว่ากรมพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน

              นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเปิดโครงการฯ หรือ Kick Off พร้อมกันทั้งจังหวัดชลบุรี การพัฒนาหมู่บ้านตามเกณฑ์ตัวชีวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดทำป้ายโครงการฯ การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 การบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาของอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Advertisement