เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 หวังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

               (7 พ.ค.62) ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดให้มีโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยมีเยาวชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม และยกระดับศักยภาพในเรื่องของการกีฬาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนที่เป็นประชากรกลุ่มสำคัญที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพ และความชำนาญ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ซึ่งกีฬาฟุตบอล ถือเป็นกีฬายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีการส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง

              ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นที่แคมป์ฟุตบอลฮาเลลูย่า โดยมีอดีตนักฟุตบอลอาชีพระดับไทยแลนด์ลีก ซึ่งเคยค้าแข้งกับทีมพัทยายูไนเต็ด และทีมผู้ฝึกสอน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับเด็กๆ กว่า 20 คน ตามนโยบายของเทศบาลฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความสนใจ และมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬา ตลอดจนได้มีโอกาสฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพในตนเอง อันเป็นการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

Advertisement