ปลาบปลื้มทั่วพัทยา..เหล่าข้าราชการ นักการเมือง พสกนิกรชาวบางละมุง-พัทยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

             (6 พ.ค.62) เมื่อเวลา 16.10 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ปะรำพิธี ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างล้นหลาม

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทางอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจึงได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

             จากนั้นได้จัดให้มีการร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกันกับส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และการเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้ประชาชนนับแสนคนร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรด้วยความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของเหล่าข้าราชการ นักการเมือง และพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง-เมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้