ครอบครัวหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ มอบเงิน 1 ล้านบาทให้ รพ.สิริกิติ์ ปรับปรุงห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วย ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

                 วันนี้ (6 พ.ค.62) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท โครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ โดยคุณปัญชริน ใคร่ครวญ ภรรยา และครอบครัว ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม และจัดซื้อเครื่องตรวจและวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ให้กับ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนางสาวสุภัทรภรณ์ นามปีติ รองประธานกรรมการบริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ บุตรสาว นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ เลขานุการนายก อบต.พลูตาหลวง บุตรชาย ร่วมในพิธีมอบเงิน

              พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนางปัญชริน ใคร่ครวญ ภรรยา และครอบครัว ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม และจัดซื้อเครื่องตรวจและวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ รวมไปถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อช่วยเหลือ และนำมารักษาและดูแลกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียง ซึ่งโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์อยากจะตอบแทนสังคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ในเรื่องการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อกำลังพลทหารเรือและประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาในเวลาเจ็บป่วย

            พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ พร้อมด้วยภรรยาครอบครัว และโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ที่ได้มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเรามีจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่จำนวนบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด แต่ถึงแม้การรักษาดูแลจะมีอุปสรรคข้อจำกัดมากมาย แต่ทางโรงพยาบาลก็พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างเต็มกำลังสามารถ

Advertisement