กองทัพเรือทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

              วันนี้ (5 พ.ค.62) พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือ หน่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชน กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กองทัพเรือจึงได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562