เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมตกแต่งสถานที่รองรับพสกนิกรที่จะมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง (มีคลิป)

               (4 พ.ค.62) มีรายงานว่า ที่บริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แล้วให้จังหวัดนำแบบไปจัดสร้างเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ซุ้ม โดยเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ดำเนินการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ เพื่อใช้ประกอบพิธีในส่วนของเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยทำการปิดถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               ในวันนี้เมืองพัทยาได้นำกำลังเร่งดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย รวมทั้งได้ทำการติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมประดับธง ตั้งฉัตร พร้อมนำดอกดาวเรืองมาตกแต่งประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติ ในราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ซึ่งในวันนี้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะเสร็จสมบูรณ์ 100% อย่างแน่นอน

             อย่างไรก็ตามในพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยาได้มีการนำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งสถานที่ทั่วเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติในราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรถนนสายชายหาดและซอยเชื่อมถนนสายชายหาดพัทยา – ถนนพัทยาสาย 2 บริเวณวงเวียนโลมา – ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท และห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนวถนนสายชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสหกรณ์สองแถวให้บริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

                สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ชายหาดพัทยากลาง มีดังนี้

               เวลา 15.00 น. ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี

                เวลา 16.10 น. ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

                 เวลา 16.30 น. ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
– เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

                – เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

Advertisement