สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จับมือ 5 พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดแถลงข่าว Pattaya Travel Mart 2019 เปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว 24 พ.ค.นี้ ณ บ้านสุขาวดีพัทยา (มีคลิป)

             เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภัคดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ Pattaya Travel Mart 2019 เปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว ที่จะจัดขึ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสุขาวดีพัทยา

             เมืองพัทยาชลบุรีนั้นถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศและเป็นเป้าหมายการเดินทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในการมีจุดยืนในการเป็นเจ้าบ้าน ที่มีความพร้อมแก่ทุกตลาด รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในศักยภาพของชลบุรี ที่ให้บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศแนะนำและเลือกเมืองพัทยาชลบุรีเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางด้วยความมั่นใจ ดังนั้น สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงกำหนดจัดงาน Pattaya Travel Mart 2019 (B2B) ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ บ้านสุขาวดีพัทยา เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ระหว่างบริษัทนำเที่ยว Inbound และ Domestic ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ กับแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรมชั้นนำของภาคตะวันออก โดยจะมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ประมาณ 500 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนและการนำเสนอสินค้าต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดที่สำคัญอื่น นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาฐานรายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวในชลบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญและสร้างรายได้หลักให้แก่จังหวัดและประเทศอีกทางด้วย

Advertisement