สมาคมแหล่งการท่องเที่ยวชลบุรีจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษา กว่า 50,000 บาท (มีคลิป)

               เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายจาตุรนต์ ภัคดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา นายวสันต์ เต็มศิริพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายฉัตร จะยะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ปราสาทสัจธรรม พัทยา ร่วมแถลงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

                 สมาคมแหล่งการท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการวาดภาระบายสีในหัวข้อ“ ชลบุรีน่าเที่ยว” ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ได้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผ่านศิลปะและจินตนาการของเด็ก โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเยาวชน มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจาก วันปิดรับผลงาน) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 รุ่น

              1.รุ่นไม่เกิน 9 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2553– พ. ศ.2556)
2.รุ่นอายุ 10-12 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552)
3.รุ่นอายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2547– พ.ศ.2549)
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้สูงสุดคนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน

             – รูปที่วาดต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

            – สร้างผลงานบนขนาด A3 และกรอกใบสมัครแปะด้านหลังผลงานของตนเองส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ป.ณ 147 อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 หรือฝากผลงานที่ สถานศึกษาของตนเอง และส่งผลงานประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-274-284 เลขานุการสมาคม : 094-9690226,087-2956180 อีเมล์ chonburidrawing@gmail.com เฟสบุ๊ก ชลบุรีน่าเที่ยว และเว็บไซต์ www.chonburiattractions.com
และในโอกาสนี้ ก่อนการปิดการแถลงข่าวนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว ได้มอบช่อดอกไม้แก่นายวสันต์ เต็มศิริพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คนดีศรีเมืองชล” อีกด้วย

Advertisement