นายอำเภอบางละมุง ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ที่จะเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562

               (1 พ.ค.62) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พ.ต.ถาวร ชีระมาตย์ สัสดีอำเภอบางละมุง ร่วมให้การต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ในพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เกี่ยวกับการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติ

                นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า การรับใช้ชาติเป็นทหาร ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้ หากขาดซึ่งสถาบันทหาร นอกจากนี้การเป็นทหารยังช่วยฝึกในเรื่องวินัย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน มีสังคมที่กว้างขึ้น มีพรรคพวก เพื่อนพ้อง ขอให้น้องๆ ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภูมิใจ ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นทหาร และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งทางหน่วยทหารได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ได้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ

               สำหรับทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 มีจำนวน 168 นาย โดยเข้ารับราชการทหารบก มทบ.14 จำนวน 133 นาย และเข้ารับราชการทหารเรือ ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จำนวน 35 นาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และอบอุ่น มีญาติมิตรมาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก โดยกำลังพลทั้งหมดจะเดินทางเข้ากองประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 ต่อไป

Advertisement