นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีอุปสมบทโครงการบรรพชา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1 – 17 พฤษภาคม จำนวน 48 รูป

                 (1 พ.ค.62) เช้าวันนี้ ที่วัดหนองปรือ เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการจุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยเป็นประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่มารับการอุปสมบท ก่อนที่เหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่น บรรดาสมาชิกกาชาดอำเภอบางละมุง และเจ้าภาพ ได้ร่วมขริบผม ปลงผมนาค

              สำหรับโครงการบรรพชา – อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิธีมหามงคล ในพระราชพิธีบรมราชภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ได้ร่วมกับจัดขึ้น โดยพบว่าในครั้งนี้มีผู้ที่สมัครร่วมบรรพชาในโครงการดังกล่าวเกินจำนวนที่ได้ตั้งไว้ จาก 29 รูป เป็น 48 รูปด้วยกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ก่อนที่ในเวลา 13.00 น. ของวันเดียวกันจะได้มีการเทศนาสอนนาค และ เวลา 17.00 น. เป็นการบรรพชาสามเณร ก่อนที่ในวันที่ 2 พฤษภาคม จะได้กระทำพิธีบรรพชา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป