นักเรียนจ่านาวิกโยธินรับการประดับเครื่องหมายยศจ่าตรีพร้อมปฏิบัติราชการ

               เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 ที่หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ท่ามกลางความปลื้มปิติของครอบครัวและญาติมิตร ที่เดินทางมาแสดงร่วมพิธีและแสดงความยินดีกันจำนวนมาก

                ตามอนุมัติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธีพิธี ประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดำเนินการเปิดการศึกษาอบรม ตั้งแต่ 1 พฤษถาคม 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนด 171 นาย โดยแยกไปบรรจุเหล่าต่างๆ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดังนี้ เหล่าทหารราบ 106 นาย เหล่าทหารราบสายวิทยาการขนส่ง 12 นาย เหล่าทหารปืนใหญ่ 17 นาย เหล่าทหารช่าง 6 นาย เหล่าทหารสื่อสาร 30 นาย

                 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนจ่าทหารเรือทุกนายที่ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักเรียนทหาร มาเป็นข้าราชการรับใช้ประเทศชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศต่อตนเอง และวงศ์ตระกูล จึงขอให้จ่าทหารเรือทุกนายจงนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ในรั้วสถาบันแห่งนี้ นำติดตัวไปใช้ในการปฏิบัติราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

Advertisement