ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ทรภ.1 ทุกนายเปล่งเสียงปฏิญาณตนพร้อมกลับมารับใช้ประเทศชาติ เมื่อชาติต้องการ

                 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/ 59 ผลัดที่ 1/60 และผลัดที่ 1/61 เป็นทหารกองหนุน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 นาย เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงเทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยทหารทุกนายได้ร่วมปฏิญาณตนว่าจะออกไปเป็นพลมืองดีของชาติและพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติเมื่อชาติต้องการ

           พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่เข้ามารับราชการทหารในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 1 นั้น นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี คือ ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป

Advertisement