กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับสวนนงนุช มอบสวนที่ 10 ให้ชุมชนแออัด ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

              (29 เม.ย.62) ที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศร์ กรุงเทพฯ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานสร้างสวนในชุมชน ปอดแห่งใหม่ พร้อมจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ในนามบริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

             พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี เป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออล จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยเพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยายังได้ทาสีบริเวณรอบๆ ให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย

            นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ตามที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 9 สวน ใน 9 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่ส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 10 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด นอกจากนี้แล้ว สวนอื่นๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัด (มหาชน) ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

Advertisement