วันแห่งความภาคภูมิใจ..กองทัพเรือประดับเครื่องหมายยศจ่าตรีใหม่พร้อมปฏิบัติราชการ กว่าจะได้มาเป็นจ่า เหงื่อไหล่เต็มบ่ากว่าจะได้จ่าตรี

             เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบีตรแก่นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมประดับยศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนจ่าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในพื้นที่สัตหีบ มารอให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

               สำหรับปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำนวน 439 นาย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งยศจ่าตรี รวมทั้งบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 409 นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 30 นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตร คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏบัติ จำนวน 2 นาย และนักนักเรียนจ่าที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษดี 2รางวัล ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจให้แก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจ่าทหารเรือใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งยศในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

               พลเรือโท บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นสถาบันที่มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรม นักเรียนจ่าทหารเรือให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวนและประจำตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพเรือต่อไป

Advertisement