เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้ารณรงค์โรคไข้เลือดออก ใน ม.4,ม.5 และ ม.6 ต.หนองปลาไหล หลังพบตำบลหนองปลาไหลติดหนึ่งในพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

               (27 เม.ย.62) วันนี้ ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำโดยนายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่พบว่าหลายตำบลในพื้นที่อำเภอบางละมุงจำเป็นต้องเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกขึ้น โดยรูปแบบการรณรงค์ ได้มีการจัดขบวน พร้อมมีการถือป้ายในการเฝ้าระวัง พร้อมมีมาสคอตยุงลายมาร่วมสร้างสีสัน ซึ่งพบว่าตลอด 2 ข้างทาง ได้มีการแจกแผ่นพับ ใบปลิวในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยพบว่าประชาชนต่างให้ความสนใจและเฝ้าระวังการเป็นโรคไข้เลือดออกกันอย่างต่อเนื่อง

              สำหรับการเดินรณรงค์ในวันนี้มีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ถูกยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย โดยมาตรการที่ทุกคนทำได้ และได้ผลดี คือการร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้ ซึ่งเป็นฤดูระบาดสูงสุดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ตามมาตรการ 3 เก็บ คือ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ให้ทำอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป รวมถึงการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้ยาทากันยุง นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด เป็นต้น

Advertisement