ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ เมืองพัทยา ตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารทุกร้านในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 หวังสร้างความชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและสร้างมาตรฐานด้านอาหาร

              ( 27 เม.ย. 62) วันนี้ ที่เทอร์มินอล 21 นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ร้านอาหาร และฟูดคอร์ท ทั่วทั้งห้างสรรพสินค้า กว่า 119 ร้าน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดในด้านต่างๆ อาทิ เรื่องของความสะอาดของสถานที่ปรุงอาหาร ความสะอาดของภาชนะ ตามข้อกำหนดของสุขาภิบาลอาหาร

           โดยหลักสุขาภิบาลอาหารที่เน้นในวันนี้ประกอบไปด้วย การตรวจสอบสถานที่รับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) อาหารสดล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส , อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม., น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้ , ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. , เขียงและมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้, ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.


สำหรับการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อไปตรวจสอบในวันนี้ พบว่าใช้เวลาในการเพาะเชื้อ 17 ชม. โดยพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบผล หากพบว่าผลการตรวจสอบไม่พบสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคในตัวอย่างอาหาร ก็เตรียมที่จะออกป้ายคลีนฟู๊ดกู๊ดเทสต่อไป

Advertisement