สถานธนานุบาลเมืองพัทยา เตรียมเงินทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ปกครองที่จะเข้ามาใช้บริการในช่วงเปิดเทอม หวังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

              (25 เม.ย.62) นางอำนวย อู่สำเภา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้มีการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ปกครองในเบื้องต้น 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงฤดูกาลเปิดเทอม โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งเชื่อว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนอย่างแน่นอน

               สำหรับทรัพย์สินที่รับจำนำ ประกอบด้วย ทองคำ ทองรูปพรรณ นาฬิกา เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร และทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ส่วนอัตราดอกเบี้ยขณะนี้ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อรองรับเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2562 โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 สตางค์/เดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1/เดือน สำหรับระยะเวลาตั๋วจำนำ 1 ใบ มีอายุไม่เกิน 4 เดือน และผ่อนผันได้อีก 30 วัน ส่วนทรัพย์สินที่จำนำ หากจำนำไม่เต็มมูลค่า สามารถมาขอเพิ่มเติมอีกจนเต็มมูลค่าได้ โดยสถานธนานุบาลเมืองพัทยาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. ของวันราชการ โดยไม่มีพักเที่ยงแต่อย่างใด

              ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับสถานธนานุบาลเมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ในซอย 6 ยศศักดิ์ นั้นเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล โดยมีเพียงแห่งเดียวในพัทยา เป็นโรงรับจำนำที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน หากประชาชนมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการเงิน สามารถมาใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาลเมืองพัทยา หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038-420-822

Advertisement